Koristite digitalne bone 2022 - slušalke, zvočniki, domači kino in več. >>> Uživajte v vrhunskem zvoku. 

 Tudi v digitalija-shop.si lahko koristite digitalne bone 2022 za nakup vaše najljubše avdio opreme.

 

 

Kaj je Digitalni bon '22?

Digitalni bon '22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, v vrednosti 150 Eur, ki ga lahko prejemniki unvčijo da nakup digitalne ali računalniške obreme.

Kako lahko koristim digitalni bon za produkte v digitalija-shop.si? 

Ste si izbrali produkt? Če želite zanj koristiti digitalni bon, nam to s povezavo do produkta sporočite na digitalija@digitalija.si in poskrbeli bomo, da boste čim prej lahko prisluhnili vrhunskemu zvoku. 

Kdaj lahko koristim digitalni bon?

Digitalni bon lahko koristite od 15. junija 2022 naprej. 

Kdo prejme Digitalni bon '22?

"Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat:

  • šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
  • dijak srednje šole,
  • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
  • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali
  • stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

Do digitalnega bona '22 ste upravičeni tudi, če izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini. V tem primeru morate od pristojnega organa pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22. Za priznanje statusa morate izpolniti in predložiti Vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 - šolajoči v tujini (za elektronsko oddajo je potrebno obrazec bodisi v skenirani obliki poslati na gp.sdp@gov.si bodisi oddati na portalu eUprava, kjer bo vloga na voljo najkasneje 15. 6. 2022). O vlogi bo odločal organ, pristojen za informacijsko družbo. Če bo zahtevi za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 ugodila, vas bo o tem obvestila in  vaše podatke posredovala Finančni upravi Republike Slovenije, ki jih bo za potrebe evidentiranja upravičencev do digitalnega bona '22 vnesla v evidenco digitalnih bonov. Digitalni bon '22 boste lahko unovčili od vpisa v to evidenco." (vir: https://www.gov.si/zbirke/storitve/digitalni-bon/)